Bonhomme ilə işgəncə oyun

Fareyi istifadə edərək istənilən istiqamətdə bu xarakter və swing ilə ağır oynayır.

Bonhomme-ilə-işgəncə-oyun
80% bu oyun sevgi
Bütün oyunlar