Komando Hərbi

Aşağıdakı açarları istifadə edin:

Ok: Move
S: Çek
W: Bu bıçaq verin

Komando-hərbi
69% bu oyun sevgi
Bütün oyunlar