Matança en un hospital amb una motoserra i un Zombie (Zombie Man Guerrero)

Un jocRealment cornear., La sang brollava en totes les direccions.
L'objectiu és molt simple, vostè ha.eliminar tots els pacients.tallant amb la serra.
Utilitza.fletxes.esquerra i dreta per moure, i.barra d'espai.per activar la serra mecànica.

Matanca-en-un-hospital-amb-una-motoserra-i-un-zombie-zombie-man-guerrero
87% estimo aquest joc
Tots els jocs