Στρατιωτική Commando

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα:

Βέλη: Μετακίνηση
Σ: Τραβήξτε
W: Δώστε το μαχαίρι

Στρατιωτική-commando
69% αρέσει αυτό το παιχνίδι
Όλα τα παιχνίδια