بازی - تیراندازی خونین روز

استفاده از ماوس را به هدف و در حال عبور از کنار، و touches1، 2، و 3 تا تغییر سلاح شلیک.

بازی-تیراندازی-خونین-روز
83% عاشق این بازی
همه بازی ها