بازی زامبی با SWAT - روز 2 دای

· SWAT نخبگان و خواهر خود را از چنگال زامبی ها نجات دهد. با استفاده از ماوس را به هدف و شلیک و کلید Q، S، D، Z به حرکت می کند.

بازی-زامبی-با-swat-روز-2-دای
79% عاشق این بازی
همه بازی ها