FPS بازی با زامبی در یک میدان است

بازی FPS است واقعا خوب است و آن را به راحتی به بازی هدف این است که برای کشتن تمام زامبی که با استفاده از ماوس نزدیک گرفته شده است.

Fps-بازی-با-زامبی-در-یک-میدان-است
82% عاشق این بازی
همه بازی ها