بازی پول گور

استفاده از ماوس برای بازیابی پول است. مراقب باشید، سریع! در غیر این صورت ایستگاه به گیوتین!

بازی-پول-گور
77% عاشق این بازی
همه بازی ها