پنجشنبه گور با چت و موس

بازی گربه و شما باید به موش ها که ممکن است با پریدن بر روی سر خود را از بین ببرند. بازی برای استفاده از کلیدهای جهت دار برای حرکت و فاصله برای پرش. بازی!

پنجشنبه-گور-با-چت-و-موس
78% عاشق این بازی
همه بازی ها