بازی انتحاری در بازار سهام - بازار بورس اوراق بهادار خودکشی

در شاه و به عنوان اقدامات در حال فروپاشی سرمایه گذاران اقدام به خودکشی است. ذخیره به عنوان زندگی های بسیاری به عنوان ممکن است.

بازی-انتحاری-در-بازار-سهام-بازار-بورس-اوراق-بهادار-خودکشی
59% عاشق این بازی
همه بازی ها