بازی شوت و شکنجه

در این بازی هر دو خونین و خشونت آمیز، برای بار اول شما باید دشمنان خود را با سلاح خود را از بین بردن. سپس شما نیاز به محافظت از یک قربانی شکنجه است.

بازی-شوت-و-شکنجه
69% عاشق این بازی
همه بازی ها