הקומנדו הצבאי

השתמש במקשי הבאים:

חצים: העברה
ס: משוך
ו ': תן את הסכין

הקומנדו-הצבאי
69% אוהב את המשחק הזה
כל המשחקים