FPS игра со зомби во поле

На FPS игра е навистина убаво, и тоа е лесно да се преземат за да се игра Целта е да се убијат сите зомби таквиот пристап со помош на глувчето.

Fps-игра-со-зомби-во-поле
87% сакам оваа игра
Сите игри