చాట్ మరియు మౌస్ తో గురు గోరే

మీరు ఒక పిల్లి ప్లే మరియు వారి తలలు న జంపింగ్ ద్వారా వీలైనంత ఎక్కువ ఎలుకలు చంపడానికి ఉండాలి. ప్లే తరలించడానికి బాణం కీలను ఉపయోగించండి మరియు spacebar దూకడం. గేమ్ గుడ్!

చాట్-మరియు-మౌస్-తో-గురు-గోరే
81% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట