ఒక కార్యాలయంలో ఊచకోత

మీ సహచరులు ద్వారా తన్నాడు మరియు వేధింపులకు గురైన తర్వాత, మీరు ప్రతీకారం తీర్చుకోవటానికి తిరిగి వచ్చి నిర్ణయించుకుంది. ఒక నరమేధం చెయ్యండి!

ఒక-కార్యాలయంలో-ఊచకోత
87% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట