ఒక రంపం మరియు ఒక జోంబీ (జోంబీ వారియర్ మాన్) తో ఒక ఆసుపత్రిలో కిల్లింగ్

ఒక ఆటనిజంగా గోరే., అన్ని దిశలను లో spurting రక్తం.
గోల్ చాలా సులభమైన ఉంది, మీరు తప్పక.అన్ని రోగులు తొలగించే.చూసింది తో తగ్గించడం.
ఉపయోగించండి.బాణాలు.ఎడమ మరియు తరలించడానికి కుడి, మరియు.spacebar.రంపం ఉత్తేజపరచటానికి.

ఒక-రంపం-మరియు-ఒక-జోంబీ-జోంబీ-వారియర్-మాన్-తో-ఒక-ఆసుపత్రిలో-కిల్లింగ్
87% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట