เกมยิงปืน - วันเปื้อนเลือด

ใช้เมาส์เพื่อมุ่งและถ่ายภาพที่ผู้คนผ่านและ touches1, 2, และ 3 เพื่อเปลี่ยนอาวุธ

นักกีฬาวันนองเลือด
79% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด