เกมต่อสู้กับวัว

ใช้คีย์ต่อไปนี้

Q:ให้ Blows
S:กระโดด
D:ยิงอาวุธ
F:ป้องกันตัวเอง
ลูกศรเมื่อต้องการย้าย

เกมต่อสู้กับวัว
79% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด