Bloody Duel

Một trò chơi đấu được chơi với con chuột. Khi đếm ngược kết thúc bấm vào "Draw" sau đó "Fire".

Bloody-duel
80% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi