Commando quân sự

Sử dụng các phím sau đây:

Mũi tên: Di chuyển
S: Kéo
W: Con dao

Commando-quan-su
69% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi