Shooting Game - Bloody ngày

Sử dụng chuột để nhắm và bắn vào người đi ngang qua, và touches1, 2, và 3 để thay đổi vũ khí.

Shooting-game-bloody-ngay
83% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi