Shooting Game of Zombies (Boxhead: The Zombie Wars 2)

Mục đích là đơn giản, bạn phải giết tất cả các zombies. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím cách để bắn.

Shooting-game-of-zombies-boxhead-the-zombie-wars-2
84% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi