Th 5 Zombies và Gore với Soldier (như Metal Slug)

Chơi với các phím sau đây:

Mũi tênDi chuyển
Shift:Ném lựu đạn
Space:Bắn súng

Th-5-zombies-va-gore-voi-soldier-nhu-metal-slug
81% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi